The Design Crew • @Airbnb Case

• Gymlib Case Study •

BALINEA • CASE STUDY

Kard • Case Study

K A R D • Case Study

• Micro-interaction •

• Club d’hôtes Airbnb •

C H A R T E G R A P H I Q U E • Balinea